Kerkinfo

 • Kosters
  - Herman Greten
  - Peter Mioch
  - Jeanne Bansci
 • Spreekuur
  Elke woensdagochtend van 09:30 tot 12:00 u is pastoor in de pastorie aanwezig voor het voeren van een persoonlijk gesprek. Op andere dagen kunt u met hem telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. (zie voor meer gegevens parochiepriester)
 • Huis- en ziekenbezoek
  Huis- en ziekenbezoeken wordt gedaan door de pastoor. Gezien de grootte van de parochie kan natuurlijk niet iedereen voor een huisbezoek bezocht worden. Indien u dit wel op prijs stelt is een telefoontje naar de pastoor voldoende om een afspraak te maken.

  Ziekenbezoek in ziekenhuis of thuis kan alleen plaatsvinden mits de pastoor daarvan op de hoogte is. Als u bent opgenomen in het ziekenhuis dient u zelf, indien u bezoek wenst, de parochie in kennis te stellen. Het ziekenhuis geeft dit n.l. niet automatisch door aan de parochie. Dit geldt zeker in die gevallen dat u langere tijd ziek thuis of in het ziekenhuis verblijft.
 • Biechtgelegenheid
  Elke zaterdag om 14:30 uur is er in sacristie van de Pater Karel Kapel de gelegenheid persoonlijk het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen. Natuurlijk kunt U met de pastoor ook een afspraak maken voor een ander moment.
 • Ringleiding
  Onze kerk is voorzien van een ringleiding ten behoeve van slechthorenden met een hoortoestel. Hiervoor dient u plaats te nemen in het voorste schip aan de linkerkant. Uw hoortoestel dient u op de telefoonstand te zetten.