Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Munstergeleen

St. Caecilia werd opgericht in 1875 zodat we in november 2000, in dezelfde maand dat onze parochiekerk St. Pancratius 75 jaar bestond, ons 125-jarig jubileum vierden. In die lange periode kende het koor natuurlijk zijn ups en downs.

Het (groot) koor zingt 10 x per jaar meerstemmig, volgens een jaarlijks te plannen schema. Daarnaast worden 20 H.Missen op jaarbasis, door de dirigent cantor, Gregoriaans gezongen.

Op dit moment telt het koor 36 leden, te weten 11 sopranen, 12 alten, 7 tenoren en 6 bassen. De repetities vinden plaats op de dinsdagavond van 20.15 tot 22.00u, in de kerk en van allerheiligen tot Pasen in de aula van de basisschool. De Gregoriaanse groep begint diezelfde avond vanaf 19.30u. Het koor staat sinds najaar 1999 onder de deskundige leiding van de Dhr. Maurice Wiche uit Hoensbroek. Tweede dirigent is Dhr. Harry Wetzels uit Urmond.

Wij doen een oproep aan de parochianen van Munstergeleen eens te komen kijken en luisteren tijdens de repetitie op dinsdagavond tussen 19.30 en 22.00u. Voor inlichtingen over het koor kunt u terecht bij de voorzitter, Dhr. A. Godschalk.

Leden

Dhr. A. Godschalk

Voorzitter

Mevr. G. Kramer-Engelen

Penningmeester

Mevr. M. Dols-Hilkens

Lid

Mevr. R. Queis-Beaumont

Lid