De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.

Vrijdag 3 juni a.s. zullen we daarom in Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring herdenken. We doen dat met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant de Hulpbisschop van Utrecht Mgr. Drs. Hermanus Woorts

clip_image002   clip_image004

Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden.

Aansluitend aan deze Eucharistieviering nodigt de Stichting Pater Carolus Houben de aanwezige Pater Karel-Vereerders uit om samen in de pastorietuin onder het genot van een lekker kopje koffie/thee of een pilsje herinneringen op te halen en om in een gezellige sfeer elkaar als vrienden van Pater Karel wat beter te leren kennen en een gesprekje aan te knopen met de Hulpbisschop en aanwezige priesters.

Weet U van harte genodigd en WELKOM, en U mag natuurlijk op deze dag de Pater Karelvlag uithangen!

Beste bezoeker van de Sint Pancratius parochie te Munstergeleen,

Deze totaal herziene website is een initiatief van het kerkbestuur, waardoor wij U als bezoeker welkom willen heten in onze parochiegemeenschap. De Munstergeleense Pancratiusparochie heeft een oude historie, reeds 800 jaar gaat onze geschiedenis terug. In de bescheiden van het Adellijk klooster St. Gerlach bevindt zich een stuk dat gedateerd is in 1202, waarin Munstergeleen uitdrukkelijk genoemd wordt.

In het jaar 2000 vierden wij het 75 jarig bestaan van ons huidige kerkgebouw.
Op deze site vindt u allerlei nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze kerk en parochie. Voor nieuwe parochianen kan deze site praktisch hulp bieden bij de kennismaking met de nieuwe omgeving. Wij hopen dat deze elektronische kennismaking voor hen kan leiden tot een zich spoedig thuis voelen in onze Munstergeleense gemeenschap.

Ons kerkgebouw, is allereerst een ontmoetingsplaats bij uitstek van God met ons mensen. Hier worden kinderen en volwassenen door het Doopsel opgenomen in de geloofsgemeenschap van Kerk van Christus en luisteren we naar het levende woord Gods. Hier vindt men elkaar in vergeving en verbroedering aan de Tafel des Heren als het H. Misoffer wordt opgedragen. Hier wordt de liefde van twee mensen bevestigd en bezegeld in het Huwelijkssacrament. Hier wordt aan overledenen de laatste eer gebracht voordat zij rust vinden bij God. Hier wordt gebeden en gemediteerd, zoekend naar uitkomst in deze jachtige tijd. Dit wordt er in onze kerk gedaan en beleefd, en wij nodigen elke parochiaan van harte uit dit met ons mee te beleven.

Mogen wij u ter overweging geven na het surfen op deze site, eens te overwegen op welk terrein u voor de kerk verdienstelijk zou kunnen zijn, want alleen samen kunnen we onze geloofsgemeenschap in stand houden en doorgeven aan de komense generaties.

Munstergeleen, Juni 2011
Namens het kerkbestuur,
H.Broers, Pastoor en Mark Trompetter, webmaster